leden bijeenkomst van 18/3

Tijdens een gezellig samenzijn is de clubkas overlopen, seizoensstart volgende zondag om 9u, we blijven dit jaar nog in dezelfde kledij fietsen.

Kijk ook even na of je gegevens op de ledenlijst nog kloppen, wijzigingen mag je mailen naar Jan of via de whatsapp. groep.

We hebben op VWB onze club aangemaakt als club

We hebben minstens 5 leden nodig om als club erkend te worden, dus gelieve even onze club aan te duiden, mocht je al lid van de VWB zijn.

Er is geopperd om de verzekering van de club via de VWB te gaan nemen, dit wordt nog onderzocht.

Verder is er afgesproken om met de A groep begin juni al om 8u te starten.